Definere

Definere
Afgrænse, forklare, redegøre for ords betydning.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • definere — de|fi|ne|re vb., r, de, t …   Dansk ordbog

  • koks — et forsvarsk.: fejl begået i forsvaret, hvor synderen er svær at definere, is. pga uopmærksomhed hos journalisten …   Sportsjournalistisk dansk ordbog

  • Matematik — (Græsk mathema: videnskab, at lære; mathematikos: glad for at lære) er studiet af mønstre i mængde, struktur, ændringer og rummet. I den moderne defintion er det undersøgelsen af axiomatisk definerede abstrakte strukturer ved brug af logik som… …   Danske encyklopædi

  • Pi — Tallet pi er en matematisk konstant der skrives med det græske bogstav ?, konstanten bruges mange steder indenfor blandt andet matematik og fysik. ? er defineret som forholdet mellem en cirkels omkreds og diameter. Man kan også definere ? som… …   Danske encyklopædi

  • Sprog — Et sprog kan beskrives som et system til at udtrykke betydning. Et sprog har mere eller mindre fastlagte bestanddele og regler som bestemmer hvordan en betydning kan udtrykkes. Denne, som enhver anden, definition af begrebet sprog vil… …   Danske encyklopædi

  • World wide web — (eller WWW) er et hypertext system der fungerer over internettet. I daglig tale bruges termen internettet ofte om World Wide Web. For at se information på WWW, bruger man et stykke software kaldet en browser til at hente web sider, fra en web… …   Danske encyklopædi

  • XML — er i IT terminologi en forkortelse for eXtensible Markup Language, der er efterfølgeren for HTML. XML tillader at de forskellige tags kan ændres alt efter, hvordan XML siden skal benyttes. Web udviklere har derfor mulighed for selv at definere… …   Danske encyklopædi

  • definieren — Vsw std. (14. Jh.) mit Adaptionssuffix. Entlehnt aus l. dēfīnīre, eigentlich abgrenzen , einer Ableitung von l. fīnis Grenze (s. fein und de ). Abstraktum Definition f. Begriffsbestimmung (aus l. dēfinītio). Aus der Fachsprache heraus fällt die… …   Etymologisches Wörterbuch der deutschen sprache

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”